ความเห็น 2824577

ตัดไม้...แต่...ไม่ได้ทำลายป่านะจ๊ะ

เขียนเมื่อ 

สมัยนี้ จะยังมี บ ว ร  อยู่ที่ไหนบ้างหนอ เสียดายบรรยากาศเดิมๆ ที่อยู่ด้วยกับแบบเอื้ออาทร