ความเห็น 2824017

เปิดใจถึง gotoknow

เขียนเมื่อ 


เคยอ่านบางบันทึก ที่อาจารย์เขียนถึงชีวิตที่ผ่านมา 
รับรู้ว่ามีความเจ็บปวดแฝงเร้นอยู่
และชื่นชมว่าอาจารย์อยู่กับสิ่งนั้นได้ อย่างเข้าใจ
..
ขอบคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติ
เปิดใจถึงเรื่องราวตนเอง ให้เราได้เรียนรู้คะ