ความเห็น 2823730

สี่คำถาม ..?

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ  คุณ Sr

วาว ๆ  เก็บรายละเอียดได้ดีจังนะครับ

คำถามข้อที่สี่คือ อะไรเป็นรัตนะหรือที่พึ่งของนรชน..?  ตอบว่า  ปัญญา  นะรานัง  รัตตะนัง  ครับ  อิ อิ