ความเห็น 2823636

เริ่มต้นเขียนวันนี้เถิดนะคะ

เขียนเมื่อ 

ผมทั้งอ่านและเขียน บางครั้งมานั่งทำการบ้านของอาจารย์ที่ให้โจทย์มา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบุคคลต่างๆหลากหลายอาชีพ และได้รื้อความทรงจำต่างๆกลับมาเขียนๆๆๆ