ความเห็น 2823133

เปิดใจถึง gotoknow

เขียนเมื่อ 


ไม่ง่ายที่จะ ปรับโลกทัศน์ต่อเพื่อนมนุษย์

ต่อเมื่อปรับแล้ว ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นมากคะ

ขอบคุณ คุณแสงแห่งความดีที่ชี้แนะคะ