ความเห็น 2822305

เรื่อง คำซ้อน

ขอบคุณค่ะ

คงได้มีโอกาสใช้ข้อมูลนี้สอนนักเรียนค่ะ