ความเห็น 2821848

เริ่มต้นเขียนวันนี้เถิดนะคะ

เขียนเมื่อ 

การเขียนด้วยทักษะและใจ ประกอบด้วย การทำงานเชิงบูรณาการของเส้นใยสมองที่เชื่อมโยงระหว่างสมองซีกปัญญาและสมองซีกคุณธรรม ขอบคุณมากครับสำหรับพื้นที่การเขียนที่ยอดเยี่ยมจาก Go to Know