ความเห็น 2821703

เริ่มต้นเขียนวันนี้เถิดนะคะ

เขียนเมื่อ 

การเขียนช่วยเปลี่ยนชีวิตคนเราได้ 

- การเขียนของนักเรียนช่วยจดจำเพิ่มพูนความรู้

- การเขียนของผู้ประกอบอาชีพช่วยสร้างรายได้

- การเขียนของครูช่วยสร้างปัญญา