ความเห็น 2821395

เริ่มต้นเขียนวันนี้เถิดนะคะ

เขียนเมื่อ 

ครูอาจารย์ทุกท่านค่ะ ขอเชิญอ่านหนังสือของอาจารย์หมอวิจารณ์เล่มนี้ค่ะ http://www.gotoknow.org/posts/533305 ท่านเขียนไว้เรื่องการสร้างนิสัยรักเรียน และนิสัยรักการอ่านการเขียน ให้แก่ผู้เรียนไว้อย่างดีค่ะ