ความเห็น 28213

ดัชนีชีวัดผลการปฏิบัติงาน(KPI)ของบุคลากรสายสนับสนุน

Joanne
IP: xxx.28.116.252
เขียนเมื่อ 

อย่าลืมเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์องค์กรด้วยนะคะ ถ้าบรรยาการในการจัดทำตัวชี้วัดมีผู้บริหารนั่งทำด้วยกันนี่ยอดไปเลยค่ะ