ความเห็น 2821142

เริ่มต้นเขียนวันนี้เถิดนะคะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับอาจารย์จันเป็นความจริงในการสัมผัสความคิด Recall ความความจำ เข้าใจงานที่ทำครับ...ผมลองประสานพี่บางคนทำ COPs ทางการแพทย์และระบบมาตราฐานพยาบาลที่นี่ครับอาจารย์อย่างไรจะประสานอาจารย์อีกครั้งครับ..