ความเห็น 2821130

เริ่มต้นเขียนวันนี้เถิดนะคะ

เขียนเมื่อ 

อ.จันทวรรณ อ.ธวัชชัยและทีมงาน G2K
ครูนกต้องขอบคุณพื้นที่แห่งนี้ G2K ที่ฝึกทักษะในการเขียน การสรุปและการคิดเชิงบวกค่ะ