ความเห็น 2820923

เริ่มต้นเขียนวันนี้เถิดนะคะ

เขียนเมื่อ 

ชอบเขียน เพราะได้เก็บเรื่องราวให้ศึกษาเพื่อแก้ปัญหาภายหลังได้ แต่ไม่ชอบเขียนมาก เพราะสังคมยังมองว่าคนเขียนคือคนไม่ได้อะไรเลย ได้แต่วิจารณ์คนทำงาน

แต่ลึกๆแล้วคนเขียนก็ต้องศึกษาหาข้อมูลในเชิงลึกอยู่แล้ว ถ้าไม่เขียน ไม่งั้นคงไม่มีคนทำสื่อ ทำสารคดี และคนทำนิยายให้อ่านแน่นอน