ความเห็น 2820829

เริ่มต้นเขียนวันนี้เถิดนะคะ

เขียนเมื่อ 

...

อยากรักการเขียน
อยากรักการเรียนรู้
อยากรักความเป็นครู
อยากเรียนรู้ให้เป็นบทเรียน

อยากรักการเขียนอ่าน
อยากสร้างตำนานการเขียน
อยากสร้างหัวใจแห่งความเพียร
ก็ ... อยากเรียน อยากเขียนกับโกทูโน

...

555