ความเห็น 2820759

การศึกษาที่ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น หรือ Anti-corruption Education

เขียนเมื่อ 

การเป็นแบบอย่างที่ดีและไม่ดีของครูมีอิทธิพลต่อเด็กมากๆ ค่ะ