ความเห็น 2820570

วันๆก็เท่านั้นเอง

เขียนเมื่อ 

เรามีเวลา 24 ชั่วโมงเท่ากัน ความสุขหรือความทุกข์ขึ้นอยู่กับเราจริง ๆ  ถ้าเราปล่อยวางบ้าง ชีวิตเราก็มีความสุขคะ ขอบคุณที่แบ่งปันคะ