ความเห็น 282018

บริหารด้วยทฤษฎี X, Y, Z

เรียน  ดร.วัฒนา  บรรเทิงสุข

ขอบคุณที่ร่วมแสดงความคิดเห็นครับ

และขอบคุณที่รออ่านด้วยครับ