ความเห็น 2817442

"เห็นภาพความสุขง่าย ๆ" ... (เจ็บ แต่ จบ : รุ่งพร มีศิลป์)

เขียนเมื่อ 

มาหาแม่เหล็กแห่งความสุข เผื่อสักวันจะได้แปลงร่างเป็นแม่เหล็กแหางความสุขบ้างครับ