ความเห็น 2816748

ต่อเติมแรงใจเมื่อท้อ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุก ๆกำลังใจค่ะ

อาจารย์ จันทวรรณ , อาจารย์ อ.นุ , คุณ Bright Lily ,อาจารย์  Wasawat Deemarn,

อาจารย์ ชยพร แอคะรัจน์ ,คุณหมอ ทพญ.ธิรัมภา