ความเห็น 2814841

Defeatism (ลัทธิยอมสยบแบบ Thugsinomic)

ถาง
IP: xxx.158.4.226
เขียนเมื่อ 

ท่านโอ๋ฯ...ศัพท์นี้ผมเป็นต้นบัญญัิติเอง  บัดนี้ระบาดไปทั่วโลกแล้ว   มีศัพท์บัญญัิติอีกหลายที่ดัง แต่ไม่มีใครรู้ว่าผมคือต้นบัญญัติ