ความเห็น 2814633

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์Wasawat Deemarn

บทกวีี่ไพเราะ ชวนแต่งต่อ  ขออนุญาติต่อเติมบทกวีค่ะอาจารย์

ค้นหาพาค้นพบ

ประสบกับบางสิ่ง

หาร่มไม้ ไว้พักพิง

เกาะสักกิ่ง คงจะดี