ความเห็น 2813847

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เสื่อมไปตามสภาพจิตใจของคนในสังคม
เรียนสูงขึ้น แต่จิตใจต่ำลง

ทำอะไรไม่ค่อยคิดถึงสิ่งใดมากเท่ากับตัวเอง ;(