ความเห็น 281371

ใส่เพลงใน Blog ดี ไม่ดี อย่างไร ?

เขียนเมื่อ 

เข้ามาเสริมอีกค่ะ...ตั้งแต่ตัดเพลงออกไป...เปิดบันทึกได้เร็วขึ้นมากค่ะ

ขอบคุณค่ะ