ความเห็น 281366

ใส่เพลงใน Blog ดี ไม่ดี อย่างไร ?

เขียนเมื่อ 

พี่สาวดิฉันชอบมาอ่าน blog เพื่อฟังเพลงไปด้วยค่ะ

ดิฉันก็เห็นด้วยว่าถ้า  blog วิชาการไม่ใส่เพลงก็ดีค่ะ

เพราะต้องมีสมาธิในการอ่าน