ความเห็น 281355

ใส่เพลงใน Blog ดี ไม่ดี อย่างไร ?

นางสราพร กรอบมุข รหัส 48610778
IP: xxx.121.41.132
เขียนเมื่อ 

สวัสดีค่ะอาจารย์พินิจ พันธ์ชื่น ค่ะ

ดิฉันมีความเห็นว่า

ดิฉันเห็นด้วยกับการมีเสียงเพลงซ่อนอยู่ใน  Background  ดิฉันคิดว่ามีความรู้สึกดีนะค่ะที่ได้ยินเสียง  แต่ก็ต้องดูด้วยว่า  เป็นเสียงแบบไหนให้ความรู้สึกเป็นอย่างไร  และเหมาะสมกับสื่งที่เค้าได้ใส่ลงไปในเนื่อหา และเกี่ยวข้องเหมาะสมกับเนื่อหานั้นหรือไม่

สำหรับตัวดิฉันเองคิดว่าดีค่ะเพราะว่าตัวดิฉันเป็นคนชอบเสียงเพลงและอย่างอย่างหนึ่งดิฉันยิ้มเก่งค่ะ  เสียงเพลงเลยเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันและลูก ๆ ของดิฉันมีความสุขได้ค่ะ

ของคุณค่ะ

นางสราพร  กรอบมุข

3  มิถุนายน  2550