ความเห็น 2812695

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ทุกสิ่งที่เริ่มต้น...ย่อมต้องมีแรงกายแรงใจมีพลังขับเคลื่อนอย่างไม่มีวันหมด...จนกว่าถึงจุดที่ต้องการด้วยความมุ่งมั้น ตั้งใจ มีความพยายาม และเชื่อมั้นในการตัดสินใจมีข้อมูลที่ชัดเจน มีหลักฐานที่พิสูจน์ได้ มีใจรักที่มั้นคง และมีเวลาให้พิสูจน์...รายละเอียดขั้นตอนจะเป็นไปตามหลักการที่ถูกต้องตามวิชาชีพนั้นๆ ทุกๆคำถาม..ถ้าจริงใจและจริงจัง  ไม่เกี่ยงอายุ  การศึกษา โทรมาได้ ไม่เสียตังค์  ธีระชัยฯ 0816288909