ความเห็น 281231

“เศรษฐกิจพอเพียง” ... รายงานการพัฒนาคน ปี 2550 และข้อคิดของพระไพศาล วิสาโล

เขียนเมื่อ 
  • ขอบคุณมากครับอาจารย์ที่นำมาเล่าให้ฟัง
  • ผมยังเชื่อว่าถ้าชุมชนเข้มแข็งจะนำไปสู่การเศรษฐกิจพอเพียงครับผม
  • ขอบคุณครับ