ความเห็น 2811755

หัวเป้ง

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ

-คุณอักขณิช..แม่นแล้วครับ ใส่แกงแคต้องอร่อยแน่ ๆ 

-ขมนิด ๆ หวานหน่อย ๆ 

-เข้ากันดีกับผักแคบ้านเราครับ