ความเห็น 2810834

ตัวตนเจ้าของ

เขียนเมื่อ 

ไม่ได้เรียนแพทย์ ฏ็สามารถเรียนอย่างอื่น ที่ประกอบอาชีพได้เหมือนกัน นะคะ

ลูกชายก็ไม่ได้เรียนแพทย์ เพราะเขาเรียนปานกลาง แต่เขาก็ตัดสินใจสอบเข้าคณะที่เขาชอบและอยากทำงาน ดูก็มีความสุขดี

ส่่วนลูกสาว ก็อยากเป็นแพทย์ แต่ไม่อยากเรียนแพทย์ จึงตัดสินใจว่าจะไม่สอบแพทย์ แต่จะสอบอย่างอื่นแทน ก็ OK นะคะ

เรียนไปเถอะค่ะ ถ้าเรียนแล้วมีความสุข