ความเห็น 2810525

บทพิสูจน์คุณค่าความเป็นคนที่พอเพียงหลังเกษียณอายุราชการของผม

Sirajon Toollayanond
IP: xxx.180.53.79
เขียนเมื่อ 

เมื่อเช้านี้ได้ดูรายการ "ลุย ฯ "  แนะนำท่านแล้วน่าสนใจ จึงต้องรบกวน อ. google  ข่วยให้รายละเอียดเพิ่มเติม   ชื่นชมและยินดีที่ท่านได้พบความสุขที่ต้องการและมีคู่ชีวิตที่พร้อมจะไปดำรงชีพในแนวทางเดียวกัน   มีข้อคิดทำให้ผมต้องมาฉุกใจในชีวิตตัวเองปัจจุบันทั้ง ๆ ที่อยู่ในบั้นปลายของชีวิตแล้ว

ผมเกษียณอายุราชการมา ๑๗ ปีเศษแล้ว  อยากจะออกไปใช้ชีวิตแบบท่านมานานแล้ว แต่ก็ทำไม่ได้ด้วยเหตุหลายประการ  ที่สำคัญก็ คือ ต้องไปอยู่คนเดียว และความปลอดภัยในชีวิต  ฯลฯ