ความเห็น 2808753

เคล็ดลับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

  5555 กึดคนเดียวเข้าข้างตัวเองกำเตอะ... เปิ้นว่าเอาคนใหม่น่ะ  อ. จันยกหื้อเปิ้น ตั้งแต่ต้นล่ะเน้อๆๆ...