ความเห็น 2808730

เคล็ดลับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

ลืมบ้านแม่ตาดไปหรือเปล่าครับ พี่ตูม?  เหอ  เหอ เหอ

"ซุปเปอร์สตาร์ของ G2K " ในคืนนั้น คือ  อ.จัน  แม่นก่ครับ ?