ความเห็น 2808687

เคล็ดลับในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เขียนเมื่อ 

เคล็ดลับ ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้ทั้งความรู้ ความสุข ฯลฯ ทั้งตัวเราเอง และเพื่อนกัลยาณมิตร gotoknow กลุ่มที่ได้ทำกิจกรรมด้วยกัน จนถึงที่ไม่ได้ร่วมกิจกรรมก็ค่อยติดตามฟังข่าวชมภาพ รวมถึงผู้ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกๆครั้งนะคะ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้ความสุขด้วย เยี่ยมค่ะ