ความเห็น 2805283

ประเมินผลการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ(2 ปี)ของผม

เขียนเมื่อ 

ดีครับที่ตระหนักในกฎของอนิจจัง เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนที่เราจะไปยึดติดให้เกิดทุกข์ เราสั่งสมกิเลส ตัณหาอันเป็นสมุทัยของความทุกข์มาเกือบชั่วชีวิต การที่เรารู้สึกตัว เกิดสติ สัมปชัญญะ ไม่ยึดติดกับขันธ์ 5 ถือเป็นกุศลอย่างยิ่งที่จะทำให้กิเลสลดน้อยลง วันที่ 2 พ.ค. เวลา 6.30 น.ตอนเช้า ถ้าพอมีเวลาลองเปิดทีวีช่องไทยพีบีเอส เขาจะนำเสนอเรื่องการดำรงชีวิตของผมตามบล็อกนี้ 25 นาที ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ถ่ายทำบอกมา