ความเห็น 2804915

ประเมินผลการดำรงชีวิตหลังเกษียณอายุราชการ(2 ปี)ของผม

โจ้โจ้
IP: xxx.207.3.169
เขียนเมื่อ 

ผมอ่านหลักการปฏิบัติตนหลังเกษียณ อายุราชการ ของ อาจารย์ น่าสนใจมากครับ ซึ่งตรงกับแนวความคิดของผม ผมอยากจะเสริมแนวความคิด ซึ่งตัวผมก็ได้ปฏิบัติอยู่เป็นประจำว่า  การที่คนเราจะมีความสุขได้นั้นในนิยามของผม ควรเป็นความสุขที่มาจากภายในจิดใจ ที่ประกอบด้วย 3 ส่วน 1. ความสงบที่มาจากการปฏิบัติสมาธิภาวนา  2.การที่เราวางจิตใจและอารมณ์อุเบกขา หรือการปล่อยวาง สิ่งต่าง ๆที่เข้ามากระทบจิดใจของเรา ไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะเป็นเรื่องดี หรือเรื่องร้าย  และ 3. มองทุกอย่าง มีการเปลี่ยนแปลง 3 อย่าง เกิดขึัน อยู่กับเราไม่นาน และก็จะสูญสลายไปในที่สุด     เท่าที่เราจะทำได้   โดยไม่ต้องไปควบคุม  ทำให้เราเป็นสุขมากครับ และมีสิ่งดีเกิดขึ้นในชีวิต       กิจกรรมเสริม น่าสนใจ การปลูกต้นไม้ครับ การออกกำลังกาย การช่วยเหลือสังคม ที่อาจารย์ทำอยู่  ผมเห็นด้วยครับว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่ดี  ผมก็ทำด้วยเช่นกัน  ในขณะเดียวกันเรานั้นก็ ปฏิบัติธรรมควบคู่ไปด้วย ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ก็ทำให้เราได้รับความสุขเพิ่มมากขั้นครับ  ขอชื่นชมแนวคิดและแนวปฏิบัติตนของอาจารย์

ปล. ผมเหลือเวลา อีก10 ปีจะเกษียณครับ