ความเห็น


เป็นบทวิเคราะห์ที่ "เยี่ยมมากๆ"  ค่ะ เพราะมีความครบถ้วน สมบูรณ์และตรงกับข้อเท็จจริง

เป็นแนวหนึ่งของการเขียนตามคำสำคัญ "แลกเปลี่ยนเรียนรู้" ที่อยากจะเห็น เคยคิดจะเขียนเองในแนวนี้ แต่เวลาและปัจจัยอำนวยความสะดวกไม่สนับสนุน เลยเลี่ยงไปเขียนแบบใช้เวลาสั้นๆ คือ สืบค้นบทความจากต่างประเทศที่คิดว่านำมาประยุกต์ใช้ได้ในสังคมไทยแล้วแปลถอดความค่ะ...ดีใจที่ "น้องหยั่งราก ฝากใบ" เขียนแทน เขียนได้ตรงใจ และลึกซึ้งสมบูรณ์กว่าที่พี่จะทำได้

อยากให้ทีมงาน GotoKnow ใส่ไว้ในกรอบบันทึกแนะนำ ให้กัลยาณมิตรได้อ่านมากๆ ค่ะ หรือว่าใส่ไว้แล้วคะ

พี่เองเขียนใน GotoKnow แบบไม่มุ่งจำนวนดอกไม้และคนอ่านเป็นหลักค่ะ แต่เขียนตามแรงบันดาลใจบ้าง และตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมบ้าง...แต่ก็ยอมรับว่า จำนวนดอกไม้และคนอ่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบันทึกที่มุ่งประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นส่วนหนึ่งของแรงจูงใจในการเขียนค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี