ความเห็น 2802932

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

แต่เดี๋ยว 101 จะมาแย้งได้...... 

เน้นคำว่า คงยาก นะครับ หมายถึงอาจเป็นไปได้แต่ยาก

"ปัญญา" ในตัวเราต้องเกิด..........แล้วถึงนำพาผู้อื่น....:)