ความเห็น 2802792

หลักและวิธีการ ในการหาพระแท้ๆในตลาดพระ แผงพระ

เขียนเมื่อ 

สะสมอยู่เหมือนกันครับอาจารย์ คงมีโอกาสได้ไปเรียนรู้

    ขอบคุณครับ