ความเห็น 2801654

อนุทิน

เขียนเมื่อ 


เพียรพยายาม  ....ดังเช่น .... พระมหาชนก นะคะ ... ส่งกำลังใจไปช่วย ค่ะ