ความเห็น


มีความเสี่ยงหลายประเด็นเลยครับ  ขอบคุณพี่เปิ้นมากครับ

กลุ่มเสี่ยงกลุ่มย่อยมีมากเลยนะครับ

2.1 กลุ่มเสี่ยง....ที่มีภาวะอ้วน 

               2.2 กลุ่มเสี่ยง ... ที่มีบิดามารดา พี่น้อง ญาติสายตรงเป็นโรคเบาหวาน

               2.3 กลุ่มเสี่ยง...ประวัติครอบครัวเป็นโรคความดันโลหิตสูง

               2.4 กลุ่มเสี่ยง....จากการสูบบุหรี่ ยาเส้นพื้นเมือง สูบบุหรี่ใบจาก

                2.5 กลุ่มเสี่ยง....อุบัติเหตุการจราจร 

               2.6 กลุ่มเสี่ยง .... ดื่มสุรา .... เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ .... สุราพื้นบ้าน

                2.7 กลุ่มเสี่ยง....จากภาวะ “ผอมและซีด”

                 2.8 กลุ่มเสี่ยง....จาก “โรคไข้เลือดออก”

               2.9 กลุ่มเสี่ยง....ต่อโรค “มะเร็งปากมดลูก”

               2.10กลุ่มเสี่ยง....ต่อโรค “มะเร็งเต้านม” 

              2.11 กลุ่มเสี่ยง....ต่อโรค “ไข้หวัดนก”

             2.12 กลุ่มปัญหา.... “อนามัยช่องปาก”


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี