ความเห็น 2797377

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ

       ผมนึกว่าผมนานแล้วไม่ได้บันทึก  3 เดือนกว่า  แต่บันทึกคุณว่างเว้นมา 5 เดือน  แต่ก็ยังกลับมาให้ความรู้แก่มวลมิตรอีก   ขอบคุณหลายที่สมาชิกเดิม ๆ เริ่มมาบันทึกกันวันละรายสองราย