ความเห็น 2793957

"น้ำอ้อยงบ" บ้านบ่อโพง!!!!

เขียนเมื่อ 

ไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็นการทำแบบนี้เลย

สมัยเด็กๆมีบ่อยปัจจุบันหาดูยากนะครับ