ความเห็น 2792713

"น้ำอ้อยงบ" บ้านบ่อโพง!!!!

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ

1.พี่หมอเปิ้น ร้อน ๆ แบบนี้น้ำอ้อยหวาน ๆ กับน้ำแข็งเย็น ๆ ก็ชื่นใจดีนะครับ ปีหน้าเขาจะมีการทำน้ำอ้อยงบอีก สนใจมาช่วยกันงบน้ำอ้อยได้นะครับ..

2.ป้าใหญ่ครับ น้ำอ้อยงบของพรานกระต่าย มีน้อยลงทุกที เนื่องจากเกิดจากการปรับเปลี่ยนพืชเศรษฐกิจที่ให้ผลตอบแทนมากกว่า น่าเสียดาย....ปีหน้าพื้นที่ปลูกอ้อยพันธุ์นี้เขาจะปรับพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังครับ....

-ขอบคุณทุกท่านที่เข้่ามาอ่านบทความนี้นะครับ...