ความเห็น 2791140

ทุกคนควรใช้เครื่องกระตุกหัวใจแบบ AED เป็นหรือไม่

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณครูทุกท่านครับ ผมได้รับความรู้จากแหล่งความรู้นี้มากมาย ความรู้ ย่อมคู่กับผู้อยากเรียนรู้และค้นหาความรู้ และที่สำคัญมีผู้รู้อย่างทุกท่านเป็นผู้ให้ นับเป็นพรประเสริฐสำหรับคนไทยอย่างเราๆ นะครับ