ความเห็น 2791109

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ..................................................   

มี นำไปสู่ ไม่มี ไม่มี นำไปสู่มี... เรื่อยไป   :)