ความเห็น 2790774

วัฒนธรรมวิถีพุทธกับวิถีมุสลิม

Pnon
IP: xxx.55.4.155
เขียนเมื่อ 

ขอให้ออกสปอตนี้ว่า. แผ่นดินแม้ตารางนิ้วเดียวก็แบ่งแยกไม่ได้ เพราะมันเป็นของพระเจ้าของเรา. เท่านี้ น่าจะลองดูก่อน พระพุทธเจ้าแนะให้ลองก่อน อย่าเพิ่งเชื่อ. รับรองสงบสุขสันติได้. เพียงชาวไทยกล้าหาญที่จะพูดเท่านั้น.