ความเห็น 2790595

JJ2013V3_12 ชีวิต เวลา คุณค่า และ ธรรมาภิบาลในองค์กร

เขียนเมื่อ 

สะเทือนใจมาก โดนกับความรู้สึกในตอนนี้ "องค์กรที่น่าไว้วางใจ" ว่า "หากองค์กรสามารถอยู่ได้โดยไม่มีเรา แล้วเหตุใดเรายังต้องอยู่ในองค์กรนั้น จงไปหาที่ชอบที่ชอบ เพื่อพัฒนาองค์กรอื่นๆต่อไป"  ก็แค่ไม่เหมาะสมกัน แค่ต่างกันที่คุณค่า ความสัมพันธ์ที่ดี จริงใจ  กับผลประโยชน์ที่คุ้มค่าแม้ต้องลดคุณค่าลดไป ตอนนี้ก็คงต้องทบทวนการกระทำของเรา อาจมีอะไรที่ไม่เหมาะสมกับองค์กร กับคนส่วนใหญ่ในองค์กร