ความเห็น 2790555

สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย(สิ้นนา คือสิ้นชาติ)

เขียนเมื่อ 

เรียนท่าน 

นายอุทิศ ฉิมนอก  มีโอกาสผ่าน โคราชา คงมีมีเวลาไปนั่งคุย  เมื่อวานแวะไปเยี่ยน ไรร่ทักสม สวนธงไชยมาแล้ว

สุดยอดแนวคิดและการปฎิบัติ