ความเห็น 278932

ทิฏฐิ มานะ

เขียนเมื่อ 

จะเห็นได้ว่ามีคำสำคัญในเรื่อง มานะ คือคำว่า เป็น กับ สำคัญตัวว่า ซึ่งเป็นเรื่องของการยึดรูปกับนาม

     ขอบคุณสำหรับ บันทึกนี้ อ่านยามเช้า นี้ ดีมากเลยคะ

ก ารรู้จัก แยก รูป แยกนาม....ให้ไม่ยึดมั่น ถือมั่น...