ความเห็น 2788608

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เพิ่งไปได้คำตอบของ น้อง ดร.ธวัชชัย จากอนุทิน น้องกานดา...ขอบคุณค่ะ

[img alt="Ico48" class="activity-avatar" height="48" data-cfsrc="http://cdn.gotoknow.org/avatars/users/000/000/002/ico48.jpg?1314013945" width="48" src="http://cdn.gotoknow.org/avatars/users/000/000/002/ico48.jpg?1314013945" data-cfloaded="true">

ธวัชชัย

ประมาณ 3 ชั่วโมงที่แล้ว

เป็นบันทึกที่มาจากข่าวประชาสัมพันธ์ครับ ตอนนี้ทีมงานกำลังย้ายข่าวประชาสัมพันธ์มาเป็นบันทึกให้สมาชิกแล้วปิดระบบข่าวประชาสัมพันธ์ที่แยกออกไปต่างหากเพื่อลดความซ้ำซ้อนครับ

(แต่จะมีตัวเลือกในการสร้างบันทึกใหม่ว่าบันทึกนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยครับ)